header

Strategie

Niet het middel maar het doel is van belang. Met SharePoint kan veel en vrijwel alles is mogelijk. Het is daarom belangrijk om eerst de doelstellingen te bepalen die uw organisatie voor de toekomst heeft. We starten daarom eerst met een workshop om die doelstellingen te koppelen aan functionaliteit dat gerealiseerd kan worden met behulp van SharePoint en/of Office 365. Daar waar nodig en gewenst geven we inzicht in de mogelijkheden die SharePoint voor uw organisatie kan bieden. We definiëren vervolgens gewenste functionaliteit en plaatsen deze op een tijdslijn door middel van een ‘roadmap’. Op deze manier krijgt u duidelijkheid welke functionaliteit wanneer beschikbaar is.

De volgende vragen zijn aan de orde in de strategie fase:

- Wat zijn de doelstelling van organisatie?
- Wat kan SharePoint en hoe dragen deze bij aan de doelstellingen?
- Welke functionaliteit komt in welke fase beschikbaar voor uw organisatie?

SharePoint Strategie

SharePoint Realisatie

Realisatie

Office Studio ontwikkelt standaard SharePoint Online portalen voor digitaal samenwerken en het delen van bestanden en gegevens. Daarnaast leveren wij ook oplossingen op maat op basis van een fixed price budget. We denken met u mee en verplaatsen ons in de situatie van uw medewerkers. Vanaf het eerste begin is het van belang dat wat er ook wordt gerealiseerd het ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Gebruikersvriendelijkheid, gemak en efficiëntie zijn onderwerpen waar we vanaf het begin naar kijken.

Ten aanzien van realisatie doen wij onder andere het volgende:

- Inrichting en configuratie van SharePoint online op basis van standaard
aanwezige Apps
- Integratie en koppelingen met andere systemen
- Ontwikkeling van Apps for SharePoint
- Verwerken van uw huisstijl in het SharePoint portaal

Adoptie

Het succes van SharePoint hangt af van het gebruik door medewerkers. Office Studio is gespecialiseerd in de implementatie en adoptie van SharePoint. We zorgen er voor dat medewerkers snel op gang komen en het maximale uit SharePoint halen.
Een goede aanpak is van groot belang om de adoptie van SharePoint te vergroten. Vanaf het eerste begin betrekken wij gebruikers bij de strategiesessies en realisatiefase en zorgen daarmee dat voldoende draagvlak aanwezig is binnen uw organisatie.

Adoptie dienstverlening bestaat uit:

- Training van gebruikers
- Inzet van ‘floor-walkers’ bij live-gang voor directe hulp aan gebruikers
- ‘Quick reference card’ voor iedere gebruiker zodat de belangrijkste vragen met antwoorden direct beschikbaar zijn
- Inrichting van on-site of off-site functioneel beheer

SharePoint Adoptie

SharePoint Beheer

Beheer

Office Studio onderhoudt en beheert alleen SharePoint online portalen. We ondersteunen organisaties met proactief beheer. We leveren eerste en tweede lijns support voor een vast bedrag per maand. Op basis van een Service Level Agreement spreken we af binnen welke tijd we problemen oplossen. Regelmatig checken wij de status van uw SharePoint omgeving met behulp van kwaliteitstesten. Op deze manier zorgen wij er voor dat uw SharePoint omgeving optimaal blijft functioneren.

Ook SharePoint Online omgevingen die Office Studio niet heeft gerealiseerd kunnen ook door ons onderhouden en beheert worden. Met een nulmeting bekijken we uw SharePoint omgeving en komen met een voorstel voor overname van het onderhoud en beheer.

Office Studio zorgt er voor dat u een update garantie heeft. Wanneer Microsoft een nieuwe update van SharePoint Online beschikbaar stelt zorgen wij er voor dat alle functionaliteit wordt nagelopen en dat alle Apps for SharePoint nog steeds naar verwachting werken.

Onze dienstverlening bestaat uit:

- Proactief onderhoud en beheer
- Eerste- en tweedelijns support
- Issue en change management
- Update garantie